Ansøg om legat

Etatsraadinde Cathinka Lunn og frøken Charlotte Dorthea Elisabeth Lunns Familie- og Uddannelseslegat 

Der kan ansøges om midler: 

 1. hvis man er trængende descendent efter Etatsraad Frederik Lunn og dennes hustru Etatsraadinde Cathinka Lunn eller dennes descendenters ægtefæller, der ikke er indgået i nyt ægteskab 
 2. hvis man er ungt mindre bemidlet menneske, der efter afsluttet gymnasial uddannelse er påbegyndt en videregående uddannelse, særligt descendenter efter Major Villars Knudsen Lunn og dennes hustru Henriette Caroline Eleonore Lunn har fortrinsberet. 

Dette betyder i praksis, at der ikke afsættes midler til andre personer end personer som kan dokumentere, at de er descendenter efter Major Villars Knudsen Lunn og dennes ægtefælle Henriette Lunn. 

Legatets hjemsted er Knabstrup Hovedgård. 

Ansøgning sendes til formanden for legatbestyrelsen, Gorm Fogh Scherfig, kilderne@hotmail.com 

Ansøgningen skal: 

 • dateres og underskrives 
 • forsynes med afsenderadresse, e-mail, tlf.nr., bankkontooplysninger samt cpr.nr.

Ved ansøgning skal du: 

 • stile ansøgningen til Etatsraadinde Cathika Lunn og frøken Charlotte Dorthea Elisabeth Lunns Familie- og Uddannelseslegat
 • redegøre for din familiemæssige relation, jf. vedtægter/slægtstavle for Etatsraadinde Cathinka Lunn og frøken Charlotte Dorthea Elisabeth Lunns Familie- og Uddannelseslegat
 • motivere din ansøgning 
 • vedlægge kopi af seneste årsopgørelse 
 • anføre indtægts- og udgiftsbudget, herunder evt. indtægter fra samlevende/ægtefælle for at kunne vurdere hvordan det samlede budget ser ud for ansøger. 

Ved ansøgning i forbindelse med uddannelse, skal du ligeledes anføre: 

 • navn på studie 
 • hvor langt du er nået i studiet 
 • hvornår studiet påregnes afsluttet  

Der skal i udgangspunktet betales skat af legatet, medmindre der er tale om et studierejselegat i udlandet. I den forbindelse kan midlerne være skattefri under visse omstændigheder. Midlerne er skattefri, så længe formålet er studierejse i udlandet. 

En legatmodtager er til en hver tid ansvarlig for selv at sikre, at pågældende lever op til gældende skatteregler. 

Bestyrelsen for legatet tager stilling til ansøgninger ved ordinært bestyrelsesmøde senest ultimo juni. 

Se vedtægterne her

Se slægtstavlen her (kan kun tilgås ved medlemskab af Lunn-Samfundet)